پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

لیبرالیسم

سوره حدید و انقلاب اسلامی
سوره حدید و انقلاب اسلامی

  طرحواره نظریه انقلاب اسلامی بر مبنای آموزه های آیه ۲۵ سوره حدید نویسنده: سید کاظم عبادی، دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی چکیده: غالب بررسی های انجام شده در موضوع انقلاب، ریشه در مطالعه تاریخی و تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه در دوره زمانی نزدیک به وقوع هر یک […]

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
1089
بیشتر بدانید
سخنرانی شب نهم محرم
سخنرانی شب نهم محرم

آیت الله کلباسی تا شب هشتم محرم سال ۱۳۹۹ در خصوص سبک مدیریت در خانواده و تأثیر تفکرات غربی بر آن، صحبت نمودند. در شب نهم و در راستای مباحث شب های قبل، به بررسی جامعه شناسی خانواده پرداختند. ایشان سخن را اینگونه آغاز نمودند: ساخت ابزارهای جدید ارتباطی، شبکه های مجازی و ماهواره ای […]

۱۳ بهمن ۱۳۹۹
834
بیشتر بدانید
سخنرانی شب هفتم محرم
سخنرانی شب هفتم محرم

آیت الله کلباسی تا شب ششم محرم سال ۱۳۹۹، پیرامون مدیریت در خانواده ایراد سخنرانی نمودند. در شب هفتم با مرور مباحث گذشته به نفوذ تفکرات اومانیستی به نهاد خانواده اشاره و به استناد آیات اول و ۳۴ سوره نساء اثبات نمودند که اقتدار و مدیریت در خانه به عهده مردان می باشد. گفتمان فرد […]

۱۱ بهمن ۱۳۹۹
543
بیشتر بدانید
سخنرانی شب سوم محرم
سخنرانی شب سوم محرم

آیتالله کلباسی در شب دوم محرم ۱۳۹۹ شمسی، سه ساختار مدیریت در خانواده را بیان نمودند و سیر رواج دموکراسی غربی (نئولیبرالیسم) را مورد بررسی قرار دادند. در تفکر دموکراسی غربی، اقتدار والدین خصوصاً پدر کاملا شکسته شد و خط قرمزها و قانون گذاری، جایگاه خود را از دست داد. از بین رفتن اقتدار مدیر […]

۲۷ دی ۱۳۹۹
275
بیشتر بدانید
مفهوم توکل در نهج البلاغه
مفهوم توکل در نهج البلاغه

  مفهوم شناسی توکل و نتایج آن از منظر نهج البلاغه نویسندگان: سید صدرالدین موسوی جشنی، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران مسعود درودی، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران چکیده: از زمانی که علم جدید در جهان رو به رشد نهاد، به تدریج این توهم برای بشر به وجود آمد که از […]

۱۷ آذر ۱۳۹۹
537
بیشتر بدانید