پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

دیکتاتوری

تیتر

سقوط دیکتاتور
سقوط دیکتاتور

سقوط دیکتاتوری رضاخان تاریخ سیاسی ایران نظام‌های سیاسی متفاوتی را به خود دیده است. در تحلیل وضعیت ساخت سیاسی در ایران، نظریه‌های متنوع و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. ایران عصر پهلوی اول هم از این قاعده مستثنی نبوده و در تحلیل این رژیم با نظرات متعددی روبه‌رو می‌شویم که از آن جمله می‌توان به دولت مطلقه، سلطانیزم، استبدادی، دیکتاتوری، شبه مدرنیسم مطلقه و […]

۲۵ شهریور ۱۴۰۰
2187
بیشتر بدانید
خنثی‌شدن‌توطئه‌دربیانات‌رهبری
خنثی‌شدن‌توطئه‌دربیانات‌رهبری

خنثی شدن توطئه کودتای نوژه توسط ارتشی‌ها «من بعضی از این وسوسه‌ها و تلاش‌هایی را كه [دستگاه‌های جاسوسی] دشمن [در ارتش] كرده است به شما عرض می‌كنم: ماجرای كودتای پایگاه شهید نوژه را ترتیب دادند و برنامه‌ریزی كردند. این هم از طرف همان دستگاه‌های جاسوسی دشمن، برای فتح ارتش بود. آنها می‌خواستند یا موفق شوند […]

۱۸ تیر ۱۴۰۰
1595
بیشتر بدانید