پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

حاج محمد جعفر آباده ای

تیتر

حاج محمد جعفر آباده ای
حاج محمد جعفر آباده ای

عالم کامل فقیه ربانی و مجتهد صمدانی آقا حاج محمد جعفر آباده ای فارسی فرزند محمد صفی از علمای معرفت قرن سیزدهم هجری حوزه علمیه اصفهان است. آن مرحوم با معاشرت با عموم طبقات مشهور و کم نظیر بوده و مورد تجلیل و احترام همگان بودند. ایشان در مسجدی کوچک واقع در محله جماله کله […]

۱ مرداد ۱۳۹۹
708
بیشتر بدانید