پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

تفکرات اومانیستی

سخنرانی شب هشتم محرم
سخنرانی شب هشتم محرم

آیت الله کلباسی درشب های گذشته در خصوص نفوذ تفکرات اومانیستی به جامعه و آثار آن صحبت نمودند. ایشان در شب هشتم محرم ۱۳۹۹ با مرور مطالب گذشته افزودند: در جامعه پست مدرن و فرا صنعتی، جامعه به سمت لیبرالیسم و فردگرایی سوق پیدا کرده است. در این روند، فرزندان هیچ خط قرمزی ندارند و […]

۱۳ بهمن ۱۳۹۹
773
بیشتر بدانید
سخنرانی شب هفتم محرم
سخنرانی شب هفتم محرم

آیت الله کلباسی تا شب ششم محرم سال ۱۳۹۹، پیرامون مدیریت در خانواده ایراد سخنرانی نمودند. در شب هفتم با مرور مباحث گذشته به نفوذ تفکرات اومانیستی به نهاد خانواده اشاره و به استناد آیات اول و ۳۴ سوره نساء اثبات نمودند که اقتدار و مدیریت در خانه به عهده مردان می باشد. گفتمان فرد […]

۱۱ بهمن ۱۳۹۹
543
بیشتر بدانید
سخنرانی شب سوم محرم
سخنرانی شب سوم محرم

آیتالله کلباسی در شب دوم محرم ۱۳۹۹ شمسی، سه ساختار مدیریت در خانواده را بیان نمودند و سیر رواج دموکراسی غربی (نئولیبرالیسم) را مورد بررسی قرار دادند. در تفکر دموکراسی غربی، اقتدار والدین خصوصاً پدر کاملا شکسته شد و خط قرمزها و قانون گذاری، جایگاه خود را از دست داد. از بین رفتن اقتدار مدیر […]

۲۷ دی ۱۳۹۹
275
بیشتر بدانید