پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

مقالات علمی پژوهشی

کنش‌گفتاری‌ملکه‌سبا‌درقرآن
کنش‌گفتاری‌ملکه‌سبا‌درقرآن

  تحلیلی تربیتی بر کنش گفتارهای ملکه سبا در قرآن نویسنده: مرضیه محصص، استادیار دانشگاه شهید بهشتی چکیده: محیط اجتماعی و ادبیات گفتاری و نوشتاری، رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند. بسیاری از متون، بازتاب محیط اجتماعی خویش هستند. قرآن کریم از قلمروهای متفاوت زبانی بهره برده و با گزینش آگاهانه و هدفمند الگوهای منظم […]

۱۷ اسفند ۱۳۹۹
272
بیشتر بدانید
امام‌صادق(ع)و‌مهندسی‌فرهنگ
امام‌صادق(ع)و‌مهندسی‌فرهنگ

  بررسی تاریخی جایگاه امام صادق علیه السلام در مهندسی فرهنگ و تمدن اسلامی نویسندگان: عباس رهبری، عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس کردستان حسین خسروی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد خمین سهراب اسلامی، عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه […]

۱۳ اسفند ۱۳۹۹
686
بیشتر بدانید
آغاز ‌آفرینش در نهج‌البلاغه
آغاز ‌آفرینش در نهج‌البلاغه

  آغاز  آفرینش در نهج البلاغه: خاستگاه ها؛ تاریخ گذاری نویسنده: سعید شفیعی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران چکیده: در قرآن، مباحث مختلفی درباره آفرینش آسمان ها و زمین، آغازگری خدا در خلق، بارش باران و سرزنده شدن طبیعت و مانند آن دیده می شود. اما مسلمانان نخستین از چنین آیاتی تفسیر کیهان […]

۱۳ اسفند ۱۳۹۹
359
بیشتر بدانید
هنر‌تذهیب‌قرآنی‌و‌تربیت‌دینی
هنر‌تذهیب‌قرآنی‌و‌تربیت‌دینی

  نقش و جایگاه هنر تذهیب قرآنی در تربیت دینی کودکان و نوجوانان نویسندگان: آرزو پایدار فرد، استادیار دانشگاه بیرجند فاطمه شفیعی، کارشناس ارشد فلسفه اسلامی دانشگاه تربیت مدرس چکیده: معارف و دستورهای قرآنی به عنوان محور بسیاری از مطالعات، آموزش ها و تربیت ها نقشی بی بدیل در میان مسلمانان دارد. قرآن مهمترین منبع […]

۱۳ اسفند ۱۳۹۹
355
بیشتر بدانید
اوصاف‌علم‌امام‌در‌نهج‌البلاغه
اوصاف‌علم‌امام‌در‌نهج‌البلاغه

  اوصاف علم امام در نهج البلاغه در پرتو تعارض زدایی از ادلّه نویسندگان: محمدجواد عصاری، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة محمد عشایری منفرد، استادیار جامعة المصطفی العالمیة چکیده: یکی از ویژگی های پیشوایان الهی علم و دانش ویژه آنها است که انسان های عادی از آن بی بهره اند. این ویژگی هم بر […]

۱۱ اسفند ۱۳۹۹
692
بیشتر بدانید
روش‌تربیتی‌مقایسه‌ای‌درقرآن
روش‌تربیتی‌مقایسه‌ای‌درقرآن

  روش تربیتی مقایسه ای در قرآن کریم نویسندگان: محمد اسماعیل زاده، دانشجوی دکترا محمود ابوترابی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سیدعلی حسینی زاده، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مهدی باکویی، استادیار دانشکده علوم قرآنی چکیده: روش های تربیتی یکی از بخش های مهم نظام تربیتی اسلامی هستند که مربی با به کارگیری […]

۳ اسفند ۱۳۹۹
1106
بیشتر بدانید
اخلاق‌علمی‌امام‌خمینی(ره)
اخلاق‌علمی‌امام‌خمینی(ره)

  تحلیل تطبیقی معیارهای اخلاق علم با مؤلفه های اخلاق علمی در سیره امام خمینی (رحمة الله علیه) نویسندگان: علی مبینی دهکردی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تورج اسکندری پور، دکترای مدیریت راهبردی دانش شهره کشاورز، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی چکیده: برای اینکه به اهمیت اخلاق علم واقف شویم لازم نیست ضرورتاً بر ساخت […]

۲۹ بهمن ۱۳۹۹
1031
بیشتر بدانید
سوره حدید و انقلاب اسلامی
سوره حدید و انقلاب اسلامی

  طرحواره نظریه انقلاب اسلامی بر مبنای آموزه های آیه ۲۵ سوره حدید نویسنده: سید کاظم عبادی، دکترای مدیریت راهبردی دانش دانشگاه عالی دفاع ملی چکیده: غالب بررسی های انجام شده در موضوع انقلاب، ریشه در مطالعه تاریخی و تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه در دوره زمانی نزدیک به وقوع هر یک […]

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
1076
بیشتر بدانید
معناشناسی واژه وعد در قرآن
معناشناسی واژه وعد در قرآن

  معناشناسی واژه «وعد» و مفاهیم تربیتی آن در قرآن کریم نویسنده: فرحناز وحیدنیا، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم چکیده: رویکرد معناشناختی و تحلیل معنایی واژگان، یکی از راه های نوین و مؤثر برای دست یافتن به مقصود اصلی گوینده است. با توجه به کارایی نگاه معناشناختی در زمینه کشف و فهم مقاصد […]

۲۷ بهمن ۱۳۹۹
936
بیشتر بدانید