پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

اخبار پایگاه بسیج مسجد حکیم

مسجد حکیم اصفهان
مسجد حکیم اصفهان

  مسجد حکیم اصفهان نام حکیم داوود به عنوان بانی مسجد در کاشی کاری سردر شمالی با عنوان «محمد داود الحکیم المخاطب بتقرب خان» آمده است. شاردن جهانگرد فرانسوی که در زمان شاه سلیمان و اندکی پس از ساخت مسجد به اصفهان می آید، در سفرنامه خود درباره مسجد و خود حکیم داوود مطالبی را […]

۳۱ تیر ۱۳۹۹
245
بیشتر بدانید