پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

در محضر استاد

تیتر

سخنرانی شب نهم محرم
سخنرانی شب نهم محرم

آیت الله کلباسی تا شب هشتم محرم سال ۱۳۹۹ در خصوص سبک مدیریت در خانواده و تأثیر تفکرات غربی بر آن، صحبت نمودند. در شب نهم و در راستای مباحث شب های قبل، به بررسی جامعه شناسی خانواده پرداختند. ایشان سخن را اینگونه آغاز نمودند: ساخت ابزارهای جدید ارتباطی، شبکه های مجازی و ماهواره ای […]

۱۳ بهمن ۱۳۹۹
1575
بیشتر بدانید
سخنرانی شب هشتم محرم
سخنرانی شب هشتم محرم

آیت الله کلباسی درشب های گذشته در خصوص نفوذ تفکرات اومانیستی به جامعه و آثار آن صحبت نمودند. ایشان در شب هشتم محرم ۱۳۹۹ با مرور مطالب گذشته افزودند: در جامعه پست مدرن و فرا صنعتی، جامعه به سمت لیبرالیسم و فردگرایی سوق پیدا کرده است. در این روند، فرزندان هیچ خط قرمزی ندارند و […]

۱۳ بهمن ۱۳۹۹
1512
بیشتر بدانید
سخنرانی شب هفتم محرم
سخنرانی شب هفتم محرم

آیت الله کلباسی تا شب ششم محرم سال ۱۳۹۹، پیرامون مدیریت در خانواده ایراد سخنرانی نمودند. در شب هفتم با مرور مباحث گذشته به نفوذ تفکرات اومانیستی به نهاد خانواده اشاره و به استناد آیات اول و ۳۴ سوره نساء اثبات نمودند که اقتدار و مدیریت در خانه به عهده مردان می باشد. گفتمان فرد […]

۱۱ بهمن ۱۳۹۹
1285
بیشتر بدانید
سخنرانی شب ششم محرم
سخنرانی شب ششم محرم

آیة الله کلباسی در شب پنجم محرم سال ۱۳۹۹ شمسی به ادامه مباحث خود پیرامون سبک مدیریت خانواده پرداختند. ایشان در شب ششم با مرور تفکر اومانیستی، مفاهیم مهم آنها را مجدداً مورد بررسی قرار دادند. مفاهیمی چون شعار انسانگرایی، احترام به انسان، اهمیت به منافع فردی، آزادی لیبرالی، شبکه اخلاقی نسبیت اخلاق، احترام به […]

۴ بهمن ۱۳۹۹
941
بیشتر بدانید
سخنرانی شب پنجم محرم
سخنرانی شب پنجم محرم

آیت الله حاج شیخ احمد کلباسی در شب چهارم محرم سال ۱۳۹۹ شمسی، به بیان ویژگی های تفکرات اومانیستی پرداختند. ایشان در شب پنجم ، بحث را اینگونه شروع نمودند: دنیای غرب تلاش می کند زنان و مردان را نسبت به جایگاه خلقتشان مغرور کند. نتیجه این غرور، عدم پایبندی به وظایف شرعی و انسانی […]

۱ بهمن ۱۳۹۹
310
بیشتر بدانید
سخنرانی شب چهارم محرم
سخنرانی شب چهارم محرم

آیت الله حاج شیخ احمد کلباسی در شب سوم محرم سال ۱۳۹۹ شمسی، به بیان ماهیت دموکراسی غربی و تفکرات اومانیستی ناشی از آن پرداختند. ایشان در شب چهارم با مرور ویژگی های این تفکر، بحث را اینگونه شروع نمودند: تفکر اومانیستی باعث ایجاد غرور در انسان شده و باعث می گردد هر انسانی برای […]

۲۷ دی ۱۳۹۹
1135
بیشتر بدانید
سخنرانی شب سوم محرم
سخنرانی شب سوم محرم

آیتالله کلباسی در شب دوم محرم ۱۳۹۹ شمسی، سه ساختار مدیریت در خانواده را بیان نمودند و سیر رواج دموکراسی غربی (نئولیبرالیسم) را مورد بررسی قرار دادند. در تفکر دموکراسی غربی، اقتدار والدین خصوصاً پدر کاملا شکسته شد و خط قرمزها و قانون گذاری، جایگاه خود را از دست داد. از بین رفتن اقتدار مدیر […]

۲۷ دی ۱۳۹۹
327
بیشتر بدانید
سخنرانی شب دوم محرم
سخنرانی شب دوم محرم

آیة الله حاج شیخ احمد کلباسی در محرم سال گذشته (۱۳۹۸) با بیان تفاوت های بین دو جنس زن و مرد، این تفاوت ها را سبب تفاوت در نقش های آنان در خانواده معرفی نمودند. برخی از تفاوت های زن و مرد: -تفاوت در دین باوری. روانشناسان، زنان را مذهبی تر می دانند و معتقدند […]

۲۳ دی ۱۳۹۹
280
بیشتر بدانید
سخنرانی شب اول محرم
سخنرانی شب اول محرم

  خانواده و آسیب های آن آیة الله حاج شیخ احمد کلباسی در محرم سال ۱۳۹۸ شمسی آسیب های فرد و خانواده را بیان نمودند. در محرم سال ۱۳۹۹ شمسی در راستای مباحث گذشته، بایدها و نبایدهای اخلاقی – اجتماعی در خانواده را موضوع سخنرانی خویش قرار دادند. همانطور که در علم اخلاق، باید ها […]

۲۲ دی ۱۳۹۹
268
بیشتر بدانید