پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

آیت ‌الله‌العظمی حاج میرزا ابوالمعالی کلباسی

شرح حال آیت‌ الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی

آیت‌ الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی کلباسی کوچک‌ترین فرزند علامه حاجی کلباسی می باشند. ایشان در هفتم ماه شعبان سال ۱۲۴۷ق در اصفهان متولد شد. در سن ۱۴ سالگی پدر بزرگوارش را از دست داد. ایشان با دختر آیت‌الله سید زین العابدین فرزند علامه سیدشفتی ازدواج کرد.

بیشترین تحصیلات میرزا ابوالمعالی نزد آیات عظام آقا سید محمدشهشهانی، آقامیرسیدحسن مدرس و آقا سیدمحمدباقر دهکردی بوده است. مرحوم میرزا ابوالمعالی جدیت تامّی در تحصیل علم داشتند. وی به کلی از خوشی‌های زندگی صرف نظر کرده و عمر خود را صرف مطالعه و مباحثه و تدریس نمود.

میرزا ابوالمعالی گاه در حمام به تفکر در مطلب علمی می‌پرداخت و قلم و دوات می‌طلبید و در همانجا مشغول به نوشتن می‌شد. ایشان بسیار اهل عبادت بود و گاهی بعد از نماز مغرب و عشا و نمازصبح چند ساعت به تعقیبات نماز و قرائت زیارات و سجده‌های طولانی می‌پرداخت. علامه میرزا ابوالمعالی کلباسی، دارای حوزه درسی مهم و پر رونقی در دارالعلم اصفهان بود و جمع کثیری از مراجع کرام و آیات عظام از مجلس درس او بهره برده‌اند.
میرزا ابوالمعالی از اموال شبهه‌ناک اجتناب می‌کرد. و اگر چیزی از پول شبهه‌ناک خریده می‌شد از آن مصرف نمی‌کرد. و می‌فرمود: «در مدت عمرم لقمه مشتبه و شبهه‌ناکی از گلویم پایین نرفته است». برای سادات احترام فوق العاده قائل بود و اجازه نمی‌داد حتی شاگردان وی که سیادت داشتند پشت سر او راه بروند.

شاگردان آیت‌ الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی

از حضرات آیات عظام: آقاسید ابوالحسن اصفهانی، حاج سید حسین بروجردی، آقاضیاءالدین عراقی،

میرزامحمدحسین نائینی، حاج سید محمدباقر درچه‌ای، حاج سید محمدمهدی درچه‌ای،

حاج سیدابوالقاسم دهکردی، حاج سید جمال‌الدین گلپایگانی، حاج سیداحمد خوانساری،

حاج آقا منیرالدین بروجردی، حاج آقاحسین روحانی، حاج آقا رحیم ارباب، سیدفخرالدین خوانساری،

سیدمحمدخوانساری، حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی، حاج سید حسن مدرس،

سیدآقارضا جابلاقی، سیدمحمدصادق بروجردی، حاج شیخ ابوالقاسم کبیرقمی،

شیخ مرتضی طالقانی، حاج ملا علی جرقویه‌ای، حاج میرزا محمدحسین مدرس کهنگی،

آقامیرزا محمدجعفر امین العلماء، حاج میرزاسید حسن نحوی، حاج سید حسن کاشی،

سید محمود خوانساری، سیدیحیی یزدی واعظ، سید مهدی موسوی کرمانی،

شیخ محمدحسن طالقانی، ملامصطفی سده‌ای اصفهانی، سید محمدحسین بروجردی،

شیخ مرتضی قمشه‌ای، سیدمحمدحسین اردستانی، شیخ ابوالقاسم قمی،

آقامیرزاعباسعلی قاضی زاهدی، حاج میرزا جمال‌الدین کلباسی وحاج میرزا کمال‌الدین (ابوالهدی) کلباسی

آیت‌ الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی کلباسی

آیت‌ الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی کلباسی

تألیفات آیت‌ الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی

فقه

۱- منظومة الوضوء، كه مبحث وضوی شرح كفایه محقق سبزواری را به شعر در آورده است.
۲- رسالة الاستیجاریه فی الاستیجار للعبادة
۳- رسالة الاسرافیة فی تحقیق الاسراف موضوعاً و حكماً.
۴- رسالة فی اصوات النساء و احكامها و بیان ما یجوز و مالایجوز من سماعها و استماعها
۵- بیع المعاطاة
۶- رسالة فی التداوی بالمسكر
۷- رسالة فی اشتراط الرجوع الی الكفایة فی الحج
۸- رسالة فی تفطیر الغبار و الدخان
۹- رسالة فی الشرط ضمن العقد
۱۰- شرح كفایه سبزواری، مشتمل بر مباحث وضو
۱۱- رسالة فی النیة (هی الاخطار او الدّاعی)
۱۲- رسالة فی ان وجوب الطهارات نفسی او غیری
۱۳- رسالة فی الصلوة فی الماهوت
۱۴- رسالة فی الصلوة فی الحمام (الوقف الذی تصرف فیه غیرالاهل)
۱۵- رسالة فی الغسالة
۱۶- رسالة فی العصیر العنبی
۱۷- رسالة فی الصحیح و المعیب
۱۸- حواشی بر شرح لمعه
۱۹- البقاء علی المیت مجتهد المیت
۲۰- انوار الریاض فی شرح ریاض السالکین (شرح صحیفه سجادیه)
۲۱- منظومة الفقه
۲۲- نقد الطریق
۲۳- العروة الوثقی (رسالة فقهیه)
۲۴- رسالة فی شبهة الاستلزام و الشبهة الحماریة

اصول فقه:

۲۵- البشارات فی اصول الفقه
۲۶- رسالة فی حجیة الظن
۲۷- رساله فی حجیة المظنة.
۲۸- رسالة اصالة البرائة (فی الشك فی الجزئیة و الشرطیة و المانعیة)
۲۹- رسالة تردد الواجب بین المتباینین
۳۰- رسالة فی الفرق بین الشك فی التكلیف و الشك فی المكلف به
۳۱- رسالة فی بقاء الموضوع فی الاستصحاب
۳۲- رسالة فی تعارض الاستصحابین
۳۳- رسالة فی تعارض الاستصحاب و اصالة صحة العقد
۳۴- رسالة فی البقاء علی تقلید المجتهد المیت
۳۵- رسالة فی ان الاصل فی الاستعمال حقیقة
۳۶- رسالة فی تحریر النزاع فی دلالة النهی علی الفساد
۳۷- رسالة فی تعارض الاستصحاب بالملكیة السابقة مع الید
۳۸- رسالة فی الجهة التقییدیة و التعلیلیة

رجال:

۳۹- رسالة فی الثقة
۴۰- رسالة فی اصحاب الاجماع
۴۱- رسالة فی نقد الطریق (رساله فی نقد مشیخه الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی التهذیبین)
۴۲- رسالة فی تصحیح الغیر و جواز معامله الصحه بمجرد التصحیح و عدمه (رسالة فی جواز الاكتفا فی تصحیح الحدیث بتصحیح الغیر و عدمه)
۴۳- رسالة فی النجاشی
۴۴- رسالة فی محمدبن الحسن، المبدوّ به بعض الاسانید الكافی.
۴۵- رسالة فی ابی داود، المبدوّ به بعض الاسانید الكافی.
۴۶- رسالة فی الحسین بن محمد، المبدوّ به بعض الاسانید الكافی
۴۷- رسالة فی محمد بن عبدالله، المبدو به بعض الاساتید الكافی
۴۸- رسالة فی علی بن محمد
۴۹- رسالة فی محمد بن زیاد
۵۰- رسالة فی معاویه بن شریح
۵۱- رسالة فی حماد بن عثمان
۵۲- رسالة فی محمد بن فضیل
۵۳- رسالة فی محمد بن سنان
۵۴- رسالة فی علی بن الحكم
۵۵- رسالة فی ابی بكر الحضرمی
۵۶- رسالة فی محمد بن قیس
۵۷- رسالة فی علی بن السندی
۵۸- رسالة فی حفص بن غیاث و سلیمان بن داود و قاسم بن محمد
۵۹- رسالة فی روایات ابن ابی عمیر.
۶۰- رسالة فی ترجمه ابن غضائری
۶۱- رسالة فی محمد بن شریح
۶۲- رسالة فی احمد الحسین
۶۳- رسالة فی عبدالله بن محمد
۶۴- رسالة فی حسین بن عبدالله
۶۵- رسالة فی احمد بن محمد
۶۶- رسالة فی التفسیر المنسوب الی الامام العسكری؟ع؟
۶۷- رسالة فی تزكیة اهل الرجال(فی تزكیه الرواة من اهل الرجال)
تمام این رساله‌ها به نام رسائل رجالیه در ۴ مجلد توسط دارالحدیث به چاپ رسیده است.
۶۸- رسالة فی احوال الشیخ البهایی
۶۹- رسالة فی احوال المحقق الخوانساری
۷۰- رسالة فی سندالصحیفةالكاملة
۷۱- الفوائد الرجالیة
۷۲- حواشی بر قرآن كریم (از سوره نساء تا سوره معارج)
۷۳- تفسیر قرآن
۷۴- رساله در خطبه‌های تألیف یافته از آیات قرآن

شرح بر ادعیه و زیارات و روایات معصومین علیهم السلام

۷۵- شرح بر خطبه شقشقیه
۷۶- شرح بر مشكلات برخی از ادعیه
۷۷- رسالة فی الاستخارة من القرآن المجید
۷۸- الاستشفاء بالتربة الحسینیة
۷۹- شرح زیارت عاشورا و سند آن (دو رساله)
۸۰- شرح زیارت جامعه
۸۱- انوار الریاض فی شرح ریاض السالکین (شرح صحیفه سجادیه)

كلام و متفرقه

۸۲- الغایة القصوی
۸۳- رسالة فی الجبر و التفویض
۸۴- رسالة فی حمل المشكوك فیه علی الغالب
۸۵- رسالة فی الاحساب
۸۶- احوال الانسان
۸۷- دیوان اشعار عربی، بیش از هزار بیت
۸۸- رساله در شرح احوال خود و پدر و نیای گرامی‌اش، به فارسی

آیت ‌الله‌العظمی حاج میرزا ابوالمعالی کلباسی

آیت ‌الله‌العظمی حاج میرزا ابوالمعالی کلباسی

فرزندان روحانی آیت‌ الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی 

۱-حاج شیخ جمال‌الدین
۲-حاج شیخ کمال‌الدین (ابوالهدی)

وفات آیت‌ الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی 

آیت الله‌العظمی آقا میرزا ابوالمعالی در ۷۲ ماه صفر سال۱۳۱۵ق وفات نمود و در تخت فولاد مدفون گردید سپس به همت داماد وی حجت الاسلام آقامیرزا رضا ملاباشی بقعه و تکیه‌ایی به نام ایشان احداث گردید. هم اکنون قبرش در اصفهان مزار اهل ایمان است.

 

تیتر

متن

روز شمار هفته دفاع مقدس
روز شمار هفته دفاع مقدس

    ۳۱ شهریور : روز اقتدار و صلابت نیروهای مسلح در این روز، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با حمله هوایی عراق به چند فرودگاه ایران، از جمله فرودگاه مهرآباد شروع شد. حمله هوایی ۶ میگ ارتش عراق به محل تجمع مردم اسلام آباد غرب که به شهادت ۵۰ تن از هموطنان بی­‌گناه انجامید نیز از […]

۳۱ شهریور ۱۴۰۰
65
بیشتر بدانید
حکم پرداخت صدقات و کفارات به فاسق
حکم پرداخت صدقات و کفارات به فاسق

امام صادق علیه السلام میفرمایند:  «کسی که برادرش را بر کار بد مشاهده کند در حالی که قدرت دارد او را از آن کار زشت باز ندارد به او خیانت کرده است». {الحکم الزاهره، ج۲، ص۲۹۷} سوال: پرداخت صدقات، کفارات و فطریه به فقیری که اهل نماز نیست و فاسق است چگونه است؟ ایت الله […]

۳۱ شهریور ۱۴۰۰
80
بیشتر بدانید
شیخ عبداللهی الناصر
شیخ عبداللهی الناصر

رهبر شیعیان کنیا از تشیع خود می گوید: او پیرمردی متین بود و کلماتی دلنشین بر لب داشت، از صدق سخن می گفت و کلماتش بر دل می نشست. او به شوق دیدن ما از کنیا به تانزانیا آمده بود، با این که می دانست ما به تانزانیا خواهیم رفت. او می گفت که چگونه با […]

۳۰ شهریور ۱۴۰۰
1492
بیشتر بدانید