پایگاه علمی، فقهی و اطلاع رسانی

×
×

روز مبارزه با استکبار

0
(0)
۱۳ آبان ۱۴۰۰
3031

علت نام گذاری:

روز ۱۳ آبان، یادآور حوادث مهمی است که در شکل گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکبار یعنی آمریکا از ایران نقش اساسی داشتند.

در این روز، ماموران رژیم شاه، امام را در قم دستگیر و به دستور آمریکا، به ترکیه تبعید کردند. دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در ایران، راهپیمایی کردند، ولی دژخیمان رژیم شاه، به آنان حمله کرد و آنان را به خاک و خون کشیدند. بدین ترتیب ، مبارزۀ  ضد آمریکایی مردم ایران ، ابعاد جدیدتری پیدا کرد .

برخی از خاطرات دوران نهضت اسلامی مردم ایران، از آن رو که در تبیین اندیشه های انقلاب رساتر بوده اند، ماندگارتر، پررنگ تر و جاودانه تر شده‍اند از جمله نیمه اول آبان ماه، در ایام اللّه انقلاب، جایگاهی ویژه و پیامی بنیادین در بین ایام سال دارد بنابراین، این روز را به روز «ملی مبارزه با استکبار» نام‌گذاری کردند .

«استکبار» در لغت فارسی به معنای :

خود را بزرگ پنداشتن، تکبر کردن، خودنمایی و گردن کشی کردن است.

«استکبار» در اصطلاح به این معناست:

که یک شخص، یک گروه یا حتی یک کشور، خود را فراتراز حق بداند و بدان دل نسپارد و با تکیه بر قدرت ظاهری خویش که برخاسته از ثروت فراوان یا موقعیت ویژه سیاسی و اجتماعی است، خویشتن را معیار حق قراردهد.

در دیدگاه قرآن کریم :

مستکبران علاوه بر آن که خود از پذیرش حق استکبار ورزیده، از دعوت انبیا سرباز می‌زدند، در صدد اغفال و اغوای دیگران بودند و می‌کوشیدند، بذر تردید را در فکر و دل آنان بکارند و ایمان آنان را سست کنند و پیرو اندیشه‌های هوس آلود خود سازند.

بسیاری بر این باورند که دوران استکبار در جهان معاصر امروز به پایان رسیده و به کارگیری این واژه، درست نیست و از این پس باید آن را تنها در واژه نامه‌های سیاسی جست.

در حقیقت، واژه «استکبار»، جای خود را به «نظم نوین جهانی» داده است. اما، واقعیت حاکم بر جهان امروز، سخن دیگری را بازگو می‌کند.

استکبار و سیاست‌های سلطه جویانه، هنوز هم بر ملت‌های محروم و مستضعف تحمیل می‌شود و دولت‌های قدرتمند که خود را برتر از دیگران می‌دانند، در پی تحمیل نظر خود برکشورهای محروم جهان هستند.

هم اکنون سردمداران استکبار که نقاب جدیدی به چهره زده و منافقانه ادعای دوستی می‌کنند، در قالب حربه‌های «مدرنیسم» و «ناسیونالیسم» به تزلزل بنیادهای اعتقادی مردم می‌اندیشند تا با این وسیله، راه را برای تسلیم، و در نهایت بردگی مردم و سلطه همه جانبه خویش آماده سازند.

 آثار استکبار از نگاه امام خمینی :

۱ – تحمیل نظام اقتصادی ظالمانه.

۲ – خون دل فقرا خرج نامجویی و خود کامگی.

۳ – خیانت به بیت المال مسلمین.

۴-  محرومیت از آثار تمدن.

۵ – از بین بردن زراعت با اسم اصلاح ارضی.

۶ – وابستگی اقتصادی.

۷ – فلج شدن زراعت و رواج حاشیه نشینی.

۸ – تبعیض و بی عدالتی.

۹ – هدر رفتن نیروهای فعال انسانی.

۱۰ – اسلحه و پایگاه به جای نفت.

۱۱ – عدم بهره مندی از آثار تمدن.

۱۲ – وابسته شدن کشور در تمام زمینه‌ها.

 ۱۳ –ایجاد تفرقه.

 ۱۴ – مسخ شخصیت فکری ملتها.

۱۵ – پایمال شدن حق مظلومین.

۱۶ – جنایت به اسم حقوق بشر.

۱۷ – سلطۀاقلیتظالم بر میلیاردها انسان مظلوم.

۱۸ – استعمار فکری و فرهنگی . ۱  

اکنون که استکبار جهانی، در پشت نقابی فریبنده فرو رفته است، وظیفه همگان است که با وسعت بخشیدن به فهم دینی و معارف والای الهی، به پاسداری از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی بپردازند و پیوند خود را با جامعه، و به خصوص روحانیت معظم، تقویت کنند و از حیله‌های شیطانی و دسایس و ترفندهای ابلیس که گاه حتی در لحن و قالب دل سوزی است بر حذر باشند.

یکپارچگی عموم ملت، اصلی است که باید برهمه گفتارها و کردارهای فردی و اجتماعی ما حاکم و ناظر باشد.

باید نسبت به دشمنان اسلام و مردم ، خشم، و به عاشقان انقلاب، مهر ورزیده شود. هر حرکتی که نفرت مردم را نسبت به استکبار جهانی کاهش دهد یقینا به زیان مردم است و نسل جوان را که از جنایات استکبار جهانی آگاهی ندارند، به ساده اندیشی می‌کشاند.

با بیداری اندیشه‌های خفته و وجدان‌های خاموش شعله های برافروخته قدرت استکبار جهانی رو به خاموشی می‌گراید و مردم مستضعف پرچم عدالت اجتماعی و ارزش های متعالی انسانیت را بر بام جهان برافراشته می‌سازند.

این همان وعده الهی است که خداوند متعال، نوید آن را داده و فرموده است: «و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و وارث [زمین[ کنیم».

پاره‌ای از خصومت‌های آمریکا عبارتند از:

الف) به راه انداختن كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ .

ساقط كردن حكومت مردمی و قانونی دكتر مصدق.

ارايه طرح انقلاب سفيد و كاپيتولاسيون به رژيم وابسته پهلوی كارشكنی و تلاش در جهت سرنگونی نظام اسلامی ايران از راه‌هايی نظير تقويت و سازماندهی گروهك‌های ضد انقلاب در جهت اختلال در امنيت و تماميت ارضی كشور. راه‌اندازی كودتای نوژه.

تحريك كشورهای همسايه به عمليات نظامی بر عليه ايران و تحميل جنگ هشت ساله، ايجاد تحريم‌های سياسی بين‌المللی و اخلال در روابط ايران با ساير كشورهای منطقه و جهان.

ب) كارشكنی های دولت آمريكا:

 مخالفت با ملی شدن صنعت نفت ايران.

اخلال در امور اقتصادی ايران در دوره طاغوت.

دولت آمريكا برای وابسته كردن اقتصاد ايران به محصولات خارجی، اقتصاد ايران را شديدا وابسته به درآمدهای نفتی كرد و رژيم پهلوی را جهت انجام اقداماتی نظير اصلاحات ارضی، تحت فشار گذاشت و خودكفايی اقتصادی ايران، به ويژه در زمينه موادغذايی را از بين برد و بعد از پيروزی انقلاب اسلامی نيز با ايجاد جنگ تحميلی و از بين بردن صنايع زير بنايی، به ويژه در بعد نفت و پتروشيمی و كارشكنی در بازار نفت، ايجاد تحريم های اقتصادی عليه ايران در عرصه بين الملل و ارايه طرح هايی نظير داماتو و … ، در روند پيشرفت و رشد اقتصادی ايران اخلال به وجود آورد و فشارهای بسيار زيادی را بر مردم ايران تحميل كرد .

ج) دولت آمريكا در بُعد علمی:

نيز با جذب نخبگان فكری ايران وجلوگيری از دستيابی ايران به تكنولوژی های پيشرفته، نظير آن چه كه هم اكنون در مورد دانش هسته ای با آن روبه‌رو هستيم، در راه رشد و پيشرفت ملت ايران اخلال به وجود آورده است .

د) آمريكا در بُعد فرهنگی:

 نيز برای بسط و سيطره فرهنگ ليبرال دموكراسی خود و مبارزه با فرهنگ حيات بخش اسلام و ساير فرهنگ‌ها ، از گذشته‌های دور تاكنون، با اقدامات متعددی، نظير استفاده ازعناصر فكری وابسته به خويش در داخل و استفاده از تكنولوژی ارتباطاتی، تهاجم گسترده‌ای را عليه فرهنگ اصيل اسلامی و ملی ملت ايران به كار گرفته‌است .
با توجه به اين اقدامات ، آيا باز هم می توان آمريكا را خيرخواه و مدافع پيشرفت ملت ايران دانست و دست از مبارزه با آن برداشت؟

منابع :

۱- کتاب استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی.

جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به:

بازخوانی مفهوم استکبار و روش های استکبارستیزی از منظر قرآن، طیبه خیراندیش، عیسی ملا شاهی زارع.

مستضعفین و مستکبرین از دیدگاه قرآن و عترت، محمد حسین اسکندری.

مستکبرین و مستضعفین از دیدگاه امام خمینی، علی اصغر مقدس.

نقش امام در مبارزه با استکبار، سید اصغر جفری.

استکبار از دیدگاه امام خمینی، قدرت االله عفتي.

نظرات ارزشمند شما، ما را در بهبود کیفیت مطالب یاری خواهد کرد

این مطلب چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یک ستاره کلیک کنید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تاکنون رأی ثبت نشده است! اولین کسی باشید که این پست را ارزیابی می کنید

اخبار مرتبط

متن

الگوهای جریان مقاومت
الگوهای جریان مقاومت

شهید ابومهدی المهندس و سردار شهید قاسم سلیمانی، دو هم­رزم قدیمی، از سالیان دور در میدان­ های مبارزه جبهه مقاومت، دوشادوش یکدیگر، می‌جنگیدند. به خصوص در پاک­ سازی سرزمین­‌های اشغال شده عراق و سوریه از تروریست‌­های تکفیری­ داعش. ابومهدی همواره خود را سرباز حاج قاسم معرفی می­‌کرد، که به این سربازی افتخار می­‌کند. فرزند شهید […]

۱۳ دی ۱۴۰۰
5425
بیشتر بدانید
مکتب حاج قاسم
مکتب حاج قاسم

فرمانده سپاه قدس: سردار سلیمانی در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله و از فرماندهان عملیات های والفجر هشت، کربلای چهار و کربلای پنج بود. سردار حاج قاسم سلیمانی در سال ۱۳۷۹ از سوی مقام معظم رهبری، به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، به […]

۱۳ دی ۱۴۰۰
4720
بیشتر بدانید
نامه توحیدی
نامه توحیدی

در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۶۷ نامه معروف و تاریخی امام‌خمینی خطاب به میخائیل گورباچف آخرین رییس‌جمهور شوروی در زمینه مرگ کمونیسم و ضرورت پرهیز روسیه از اتکاء به غرب انتشار یافت. امام‌خمینی در شرایطی از صدای شکسته شدن استخوان های مارکسیسم سخن به میان آورد که اتحاد جماهیر شوروی هنوز به عنوان یک مجموعه و […]

۱۰ دی ۱۴۰۰
6188
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =